Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΗΜΑΡ : για το δημόσιο χρέος

Συνέντευξη Χατζησωκράτη.

Για το χρέος
Το χρέος, ως έχει δεν είναι βιώσιμο. Γιαυτό και χρειάζεται αναδιαπραγμάτευσή του. Είναι λάθος, και διαπραγματευτικά,  ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να δηλώνουν το αντίθετο.   
Δεν υπάρχει προηγούμενο χώρας η οποία μπόρεσε να  κρατήσει 4,5% του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασμα και μάλιστα για μια δεκαετία, όπως προβλέπει το νέο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Είναι άμεση ανάγκη η κυβέρνηση να προχωρήσει σε αναθεώρησή του, αν θέλει να αναμένει και να διεκδικεί ξεπέρασμα της ύφεσης και μια αναπτυξιακή πορεία.
Η θέση μας τώρα, σε ότι αφορά το τι πρέπει να γίνει με την Αναδιαπραγμάτευση του χρέους, αναφέρεται στην επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των διμερών δανείων και αυτών από τον  EFSF, την μείωση των επιτοκίων των διμερών δανείων και την μετατροπή του χαμηλού κυμαινόμενου επιτοκίου σε σταθερό. Επιπλέον τονίζουμε την ανάγκη να συμπεριληφθεί και η αναδρομική ανάληψη  του κόστους ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών από τον ESM, που θα μείωνε το ελληνικό χρέος τουλάχιστον κατά 25 δις ευρώ , που είναι οι συμμετοχές του ΤΧΣ. Είμαστε, επιπλέον,  υπέρ της «Aμοιβαιοποίησης» μέρους του χρέους των κρατών –μελών, για κοινή εγγύηση του χρέους που ξεπερνά το όριο του Μάαστριχτ, δηλαδή για το ποσό πάνω από το  60% από την ΕΚΤ, την  λειτουργία της ΕΚΤ ως δανειστή ύστατης στιγμής, την παρέμβαση της ΕΚΤ στην πρωτογενή αγορά ομολόγων. Από εδώ και η ανάγκη για τα ευρωομόλογα. Αλλά αυτό ανάγεται σε ένα ευρύτερο αγώνα, σε πανευρωπαϊκό πλαίσιο, που οφείλει να αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση.


Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ θεωρεί ότι συνιστά επείγουσα ανάγκη η διεκδίκηση από την ελληνική κυβέρνηση ενός επενδυτικού προγράμματος στήριξης από τα κράτη- μέλη  της ΕΕ, της τάξης των 20 δις ευρώ(αυτού που συζητείται ως ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ) προκειμένου να μπορέσει η χώρα να επιστρέψει σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και μάλιστα σε κλάδους που θα έχουν και τη δυνατότητα ανάπτυξης και την επίδρασή τους στην απασχόληση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επίσκεψη Κουβέλη στην Κρήτη