Στο Ν. Χανίων, το 2010, υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν 3705 αιτήσεις. Το 2011 εγκρίθηκαν 2.531 αιτήσεις από τις 2.974 που είχαν υποβληθεί. Το 2012 εγκρίθηκαν 5.070 αιτήσεις από τις 5.589 που είχαν υποβληθεί ενώ το 2013 εγκρίθηκαν 3.008 αιτήσεις από 5.302 που είχαν υποβληθεί.

Στο Ν. Ρεθύμνης, το 2011 εγκρίθηκαν 7509 αιτήσεις, το 2012 εγκρίθηκαν 5185 αιτήσεις και το 2013 εγκρίθηκαν 951 αιτήσεις.

Στο Ν. Ηρακλείου, το 2011, εγκρίθηκαν και οι 20005 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί. Το 2012 εγκρίθηκαν 20428 αιτήσεις από τις 21248 που είχαν υποβληθεί και το 2013 εγκρίθηκαν 7736 αιτήσεις από τις
19602 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί.

Στο Ν. Λασιθίου, το 2011, εγκρίθηκαν 977 αιτήσεις από τις 1471 που είχαν υποβληθεί. Το 2012 εγκρίθηκαν 981 αιτήσεις από τις 1525 που είχαν υποβληθεί και το 2013 εγκρίθηκαν 617 αιτήσεις από τις 1304 που είχαν υποβληθεί. 

Στο τμήμα κοινοβουλευτικού ελέγχου, οι Περιφέρειες διαβίβασαν στοιχεία για τις υποβληθείσες αιτήσεις, τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν, τους δικαιούχους του προγράμματος ανά κατηγορία αλλά και τις ποσότητες τροφίμων που διανεμήθηκαν την περίοδο 2009 έως και 2013.