Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Χανιά υγιής πόλη

Οι προτάσεις του υποψήφιου δημάρχου Χανίων Τάσου Βάμβουκα στην εκδήλωση του «Δήμου Ενεργών Πολιτών»
Με την εισήγησή μου θα ολοκληρωθεί η πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή θεματική μας εκδήλωση, η οποία, υπό τον τίτλο «Χανιά, υγιής πόλη», φιλοδοξεί να δώσει το περίγραμμα της φιλοσοφίας και των προτάσεών μας για την κοινωνική πολιτική και ειδικότερα για τις δράσεις υγείας που θα προτάξουμε ως δημοτική αρχή.
Ως δημοτική παράταξη «Δήμος Ενεργών Πολιτών», προσεγγίζουμε την έννοια της υγείας υπό το πρίσμα ενός σύνθετου αγαθού. Γιατί η υγεία των ανθρώπων καθορίζεται και από την υγιή διάρθρωση και λειτουργία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις, τις οποίες παρακολουθούμε, ορίζουν ως υγεία όχι απλώς την απουσία της ασθένειας, αλλά την «κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των ανθρώπων». 
Αυτή την ολιστική προσέγγιση της έννοιας της υγείας, σύμφωνη και με τον κλασικό πια ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, υιοθετούμε και έχουμε καταστήσει αναπόσπαστο μέρος του προγράμματός μας. Σε αυτό το πνεύμα αναπτύσσουμε τη δράση μας, οικοδομώντας την παρέμβασή μας σε τρεις σαφείς και αλληλο-διασυνδεόμενους άξονες:

Άξονας πρώτος: Προχωρούμε στην κατάρτιση και την υλοποίηση ενός Τοπικού Συμφώνου Κοινωνικής Ευθύνης για την Υγεία, ενεργοποιώντας και δεσμεύοντας θετικά τους επαγγελματίες και τους εθελοντές υγείας, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί η υγεία είναι υπόθεση και ευθύνη όλων. 
Πιστεύουμε στη συνεργασία και τη συμμετοχή, ως αξιακά προτάγματα της πολιτικής μας θεώρησης και τα εφαρμόζουμε στην πράξη και στο πεδίο της υγείας. Στοχεύουμε σε ένα δήμο, ο οποίος σε συνεργασία με τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της πόλης, μέσα από το Σύμφωνο Κοινωνικής Ευθύνης, θα προσφέρει στους δημότες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της υγείας τους. 
Συμπληρωματικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, με δράσεις επικεντρωμένες στην αγωγή και την πρόληψη, αλλά ακόμη και την πρωτοβάθμια παρέμβαση. 
Πάντα σε στενή συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, τους λοιπούς δημόσιους παρόχους υπηρεσιών υγείας, αλλά και τον πλούσιο σε υποδομές και εμπειρία ιδιωτικό τομέα υγείας της πόλης μας.

Προτεραιότητές μας σε επίπεδο δράσεων είναι:
• Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης με στόχο την πρώιμη παρέμβαση.
• Η εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, επικεντρωμένων σε τομείς όπως αναλύθηκαν από τους ομιλητές, αλλά και η παροχή ενός ευρέως φάσματος προληπτικών εξετάσεων για κάθε ομάδα πληθυσμού. 
• Η ανάδειξη της θετικής σημασίας παραγόντων όπως η άσκηση και η διατροφή.
• Η σχολειατρική Υγιεινή – και ο έλεγχος της εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών στα δημοτικά σχολεία.
• Η μέριμνα για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Άξονας δεύτερος, η ριζική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των δημοτών, χωρίς αποσπασματικές προσεγγίσεις. Δεν ξεχνούμε ότι προϋπόθεση για μια υγιή πόλη είναι η διασφάλιση της προσβασιμότητας όλων στα βασικά αγαθά της καθημερινότητας. Η φτώχεια, είναι η ίδια νοσογόνος παράγοντας για κάθε άνθρωπο και κάθε κοινωνία. Καθήκον, επομένως, των δημοκρατικών κοινωνιών και άρα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι όχι μόνο η άρση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, αλλά και η διασφάλιση των στοιχειωδών αναγκών για όλους.
Πρώτο μας μέλημα, λοιπόν, η αναδιοργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών σε επίπεδο μητροπολιτικού δήμου, ο επανακαθορισμός των αντικειμένων, η υπαγωγή τους κάτω από μια ενιαία οργανωτική ομπρέλα και η ανάδειξη και η αξιοποίηση των ικανοτήτων και της θέλησης για προσφορά του παραγκωνισμένου προσωπικού.
Και λέω παραγκωνισμένου γιατί τα τελευταία τριάμισι χρόνια ζήσαμε στα Χανιά μια θλιβερή πραγματικότητα: Αφενός οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου αποδυναμώθηκαν, στερούμενες προσωπικό και πόρους στο πλαίσιο των πολιτικών λιτότητας που ακολουθούνται μέσα στην κρίση. Αφετέρου, η ίδια η κοινωνική πολιτική του Δήμου εκχωρήθηκε σε τρίτους, υπό την άμεση εποπτεία της πολιτικής ηγεσίας του Δήμου, ερήμην, όμως, των υπηρεσιών και του προσωπικού. 
Θα απαιτήσουμε από την πολιτεία την ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών με το αναγκαίο εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό και θα αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες προσφοράς εργασίας από προγράμματα απασχόλησης.

Οι προτεραιότητές μας για την αναδιάρθρωση των δημοτικών κοινωνικών υπηρεσιών είναι:
• Η δημιουργία ενιαίου φορέα που θα συντονίζει τις επιμέρους υπηρεσίες και τις δομές, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων και όχι αποσπασματικών υπηρεσιών.
• Η σύσταση ειδικής υπηρεσίας Κοινωνικού Προγραμματισμού, της οποίας οι αρμοδιότητες θα είναι ο ενδελεχής προγραμματισμός, η οργάνωση, η ανάπτυξη και συντονισμός μεταξύ των φορέων κοινωνικής φροντίδας και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
• Η συνδρομή του Δήμου στην οργάνωση τον συντονισμό και την ενίσχυση των εθελοντικών δικτύων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκκλησία, στο πλαίσιο ενός κόμβου αλληλοβοήθειας, το οποίο θα σέβεται και θα ενισχύει - χωρίς ιδιοτέλειες - τις πρωτοβουλίες των συμπολιτών μας, αξιοποιώντας το νέο νομοθετικό πλαίσιο. 
• Η εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας των οικονομικά αδυνάτων, καθώς και η παροχή άμεσης περίθαλψης ή οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης. 
• Ιδιαίτερη έμφαση θα δώσουμε στην εκμετάλλευση των αναξιοποίητων δημοτικών ή δημόσιων κτηρίων και θα επιδιώξουμε τη χρήση τους για τη στέγαση υποδομών και υπηρεσιών με τις εξής προτεραιότητες: 
Κοινωνική στέγη για την κάλυψη αναγκών αστέγων ή προσωρινώς διαμενόντων υπό συνθήκες ελλιπούς στέγασης,
• Κοινωνικό εστιατόριο για την παροχή γευμάτων σε οικονομικά αδύνατους, εφ όσον οι ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν από τις υπάρχουσες δομές. 
• Κέντρο Παιδικής δημιουργίας ΑΜΕΑ, υποδομή που λείπει παντελώς από την πόλη μας. 
• Ακόμη, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο και το ΤΕΙ Κρήτης, θα εξετάσουμε τη δυνατότητα παροχής φοιτητικής στέγης σε κατάλληλα κτήρια, ώστε να μην αποδυναμωθεί λόγω του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος η προτίμηση των υποψηφίων προς τις σχολές του.

Ως τρίτο άξονα αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Διαμορφώνουμε, επομένως, ένα φιλικό και υγιές περιβάλλον για τους δημότες, ανθρωπογενές και φυσικό. Γιατί αναγνωρίζουμε τη στενή αλληλεπίδραση υγείας – περιβάλλοντος.
Θέτουμε ως άμεσο στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων που απορρέουν από την κακή διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Προστατεύουμε και αναδεικνύουμε το φυσικό πλούτο, αποκαθιστώντας και αναδεικνύοντας την ευεργετική για την υγεία όλων μας φυσική ισορροπία. Δημιουργούμε ελεύθερους χώρους και χώρους πρασίνου, με αιχμή το μητροπολιτικό πάρκο των Αγίων Αποστόλων.
Αλλάζουμε το τοπίο στην πόλη, βάζοντας ως προτεραιότητα την καταπολέμηση του κυκλοφοριακού προβλήματος – ρωτήστε τους ειδικούς πώς το κυκλοφοριακό επιδεινώνει το κυκλοφορικό και συνολικά την υγεία μας.
Αξιοποιούμε την πλούσια αλλά εγκαταλελειμμένη σε πολλές περιπτώσεις αθλητική υποδομή της πόλης, διεκδικώντας ανάμεσα στα άλλα και την άμεση πρόσβαση όλων των δημοτών, στηρίζοντας τον μαζικό αθλητισμό.
Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δίκτυα ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων που συνδέουν την πόλη με το ύπαιθρο.
Μεριμνούμε για υποδομές άθλησης και άσκησης για τους συμπολίτες μας με ειδικές ανάγκες, διασφαλίζοντας το δικαίωμά τους στην ισότιμη συμμετοχή στην υγεία και την ευεξία.
Οραματιζόμαστε και μπορούμε να οικοδομήσουμε μια πόλη πρότυπο για την υγεία και την ευεξία των κατοίκων της, καθιστώντας την ταυτόχρονα ελκυστικότερη για τους επισκέπτες της, ενισχύοντας έτσι και την τοπική οικονομία.
Μέσα από συνολικές και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δεν καταπολεμούμε απλώς την ασθένεια, προάγουμε την ψυχική, σωματική και κοινωνική υγεία των συμπολιτών μας. Θέλουμε οι δημότες των Χανίων να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν την υγεία τους στα χέρια τους. Δημιουργούμε για αυτούς το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις. Αξιοποιώντας τους πόρους και τις υποδομές της τοπικής αυτοδιοίκησης, την αξιοσύνη και τη διάθεση προσφοράς των επαγγελματιών και των εθελοντών συμπολιτών μας. Γιατί πιστεύουμε στην ενεργό συμμετοχή όλων μας στην κοινή ευθύνη.
Γιατί έτσι πραγματώνουμε το όραμά μας για ένα Δήμο Ενεργών Πολιτών και στην υγεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επίσκεψη Κουβέλη στην Κρήτη