Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Παρέκαμψε πάλι το ΥΠΕΚΑ την Τοπική κοινωνία για τις επενδύσεις σε ΑΠΕ

Παρακάμπτεται πάλι το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κρήτης στις αποφάσεις για την εγκατάσταση Ηλιοθερμικών πάρκων.Απαιτούμε η λήψη των αποφάσεων να γίνεται σε Τοπικό επίπεδο και οι άδειες να δίδονται βάση του χωροταξικού σχεδιασμού που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό συμβούλιο.
Πηγή :www.cretalive.gr
Οι επενδυτές κλήθηκαν να...απαντήσουν στους φορείς της Κρήτης που αντιδρούσαν στην εγκατάσταση τρίτου ηλιοθερμικού πάρκου στη Σητεία και το υπουργείο αποδέχθηκε τις απαιτήσεις!
Την καταπληκτική αυτή απάντηση έδωσε στη Βουλή το ΥΠΕΚΑ μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Κρήτη όταν αποκαλύφθηκε ότι δόθηκε και τρίτη άδεια και η ανατολική Κρήτη εξελίσσεται σε “Ελντοράντο” των ηλιοθερμικών πάρκων.

Το υπουργείο, απαντώντας στη σχετική αναφορά του κ. Μαριά, έδωσε... 3 απαντήσεις για να καλύψει όλες τις πτυχές του θέματος (περιβάλλον, ΑΠΕ και χωροταξία) αλλά στην ουσία δεν λέει τίποτα! Η μεν υπηρεσία εξυπηρέτησης επενδυτών για έργα ΑΠΕ απλώς αναλύει το νομοθετικό πλαίσιο γενικά χωρίς να αναφέρεται στη συγκεκριμένη επένδυση, ενώ η Διεύθυνση Χωροταξίας εξηγεί ότι γνωμοδότησε θετικά αφού βασίστηκε γενικά στο πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδισμού Κρήτης.
Η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος και ο προϊστάμενος κ. Τολέρης περιγράφει τις αντιρρήσεις για το ηλιοθερμικό στη θέση “Φουρνιά” και εξηγεί ότι... απάντησαν οι επενδυτές!
“Για το εν λόγω έργο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), αντίγραφα του οποίου διαβιβάστηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κρήτης για δημοσιοποίηση και ενημέρωση του κοινού καθώς και στις συναρμόδιες Υπηρεσίες για απόψεις.


Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης, που υποκαθιστά το Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα περιβάλλοντος στην Κρήτη, γνωμοδότησε αρνητικά για το έργο (απόφαση 23/2013) ενώ οι συναρμόδιες Υπηρεσίες γνωμοδότησαν θετικά υπό όρους.

Ειδικότερα η Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ, γνωμοδότησε για τη ΜΠΕ και στη συνέχεια συνυπέγραψε το σχέδιο ΑΕΠΟ για το έργο, επιβάλλοντας πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους που αφορούν στην έγκριση επέμβασης σε δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με το υπ’ αρ, 138017/695/12.12.2013 έγγραφό της και την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 1469/9.9.13 έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδας, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη σπηλαίων στην ευρύτερη περιοχή του έργου.

Οι υδατικές ανάγκες του ηλιοθερμικού σταθμού, σύμφωνα με τη ΜΠΕ, θα καλυφθούν σε μεγάλο ποσοστό (άνω του 40%) από την αξιοποίηση των ομβρίων υδάτων με κατασκευή δικτύου αποστράγγισης του ηλιακού πεδίου και υπόγειων δεξαμενών αποθήκευσης.

Σημειώνεται, τέλος, ότι από τη διαδικασία διαβούλευσης με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες αλλά και με το κοινό, δεν προέκυψαν στοιχεία έγκρισης σχεδίων και προγραμμάτων
για τη δημιουργία Γεωπάρκου στην περιοχή, όπως υποστηρίζουν οι αντιδρώντες φορείς.
Σχετικά με τις αντιρρήσεις που εκφράστηκαν από διάφορους φορείς, ζητήθηκε από την Υπηρεσία μας και υποβλήθηκε από το φορέα του έργου αναλυτικό απαντητικό υπόμνημα, στοιχεία τα οποία αξιολογήθηκαν συνολικά στην εκπόνηση του σχεδίου ΑΕΠΟ καθώς και στην τελική έκδοσή του”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επίσκεψη Κουβέλη στην Κρήτη