Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Ξεκινάνε τα αρδευτικά δίκτυα του φράγματος Φανερωμένης

Ο  Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ., κ. Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος, αποφάσισε έγκριση χρηματοδότησης για το 1ο υποέργο της πράξης «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης φράγματος Φανερωμένης με τα δίκτυα άρδευσης» του Ν. Ηρακλείου, με το ποσό των 215.000€, στο πλαίσιο του Μέτρου 125Α1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επίσκεψη Κουβέλη στην Κρήτη