Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

Απόφαση ένταξης για το έργο «Αρδευτικό έργο Εμπάρου» του Δ. Βιάννου


Ο  Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ., κ. Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος, αποφάσισε την ένταξη της πράξης «Αρδευτικό έργο Εμπάρου» του Δ. Βιάννου Ν. Ηρακλείου, συνολικού ποσού 288.000€, στο πλαίσιο του Μέτρου 321 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επίσκεψη Κουβέλη στην Κρήτη