Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Απόφαση της ΚΕ της ΔΗΜΑΡ (7/10/2012)


Ο προγραμματισμός δράσης του κόμματος πρέπει να υπηρετήσει τις βασικές πολιτικές που έχουμε κάνει και να στοχεύσει στη δημιουργία των πολιτικών και οργανωτικών προϋποθέσεων για να σηκώσουμε ως συλλογικότητα το μεγάλο βάρος που έχουμε αναλάβει. Το βάρος, μέσα σε δύσκολες συνθήκες να προωθήσουμε τη βέλτιστη πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά διαδρομή για την αποφυγή του κινδύνου χρεοκοπίας, την παραμονή στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και την είσοδο της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης νέου τύπου. Η στρατηγική μας αυτή συνδέεται άρρηκτα με την ταυτότητα και τη φυσιογνωμία του κόμματος μας, προσαρμόζει και εξειδικεύει την πολιτική μας στις εξελισσόμενες συνθήκες και περιορισμούς.
Στοχεύουμε στην επιτυχία του κυβερνητικού έργου. Παρακολουθούμε και συμμετέχουμε στο κυβερνητικό έργο. Συμβάλουμε με την αυτόνομη πολιτική παρουσία του κόμματος και την ανάδειξη των θέσεων μας για την Ελλάδα και την Ευρώπη που θέλουμε. Διατυπώνουμε τις διαφορές μας σε πολιτικές που ασκούνται ή πρακτικές που εφαρμόζονται, έτσι ώστε η στήριξη στην κυβέρνηση να συνιστά ταυτόχρονα και έλεγχο της εξουσίας. Λειτουργούμε ως επισπεύδουσα δύναμη για την προώθηση μεταρρυθμίσεων εξυγιαντικού χαρακτήρα και τη συντεταγμένη κοινωνική προσαρμογή. Συνδυάζουμε το ρόλο του κυβερνητικού εταίρου με αυτόν του συμμετέχοντα σε μαζικές κοινωνικές διεργασίες.


 1. Οι στόχοι μας σε συνθήκες συμμετοχής στο κυβερνητικό έργο
Στόχοι μας είναι:
 • Να υπάρξει το μέγιστο δυνατό αποτύπωμα της ταυτότητας του κόμματος μας στην πολιτική της κυβέρνησης και αποτελέσματα από τη συμμετοχή μας σε αυτήν, σε μια διαρκή κίνηση που θα αλλάζει τους περιοριστικούς όρους και θα διαμορφώνει ένα σχέδιο δίκαιης προσαρμογής.
 • Να συμβάλουμε αποφασιστικά στους κρίσιμους τομείς :
 • Των μεταρρυθμίσεων εξυγίανσης και εξορθολογισμού,
 • Της προσαρμογής των δομών που παρέχουν υπηρεσίες προς πολίτες έτσι ώστε η μείωση δαπανών να σημαίνει αντιμετώπιση παθογενειών και όχι υποβάθμιση υπηρεσιών,
 • Της σταδιακής προώθησης ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης που θα στηρίζεται σε μια νέα σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και θα δημιουργεί αγαθά και θέσεις εργασίας σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον
 • Της ανάπτυξης ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας για τους πολίτες που έχουν μεγάλη ανάγκη.
Για να συμβάλλουμε αποφασιστικά σε αυτούς τους τομείς πρέπει να λειτουργούμε ως επισπεύδουσα δύναμη και προπορευόμαστε των γεγονότων δίνοντας το δικό μας στίγμα επικοινωνιακά, νομοθετικά και εκτελεστικά.
 • Να συνδέσουμε στην πολιτική μας παρέμβαση τη σχέση κυβερνητικού εταίρου και δύναμης της Αριστεράς που συμμετέχει στην κοινωνική δραστηριότητα. Η κοινωνία πρέπει να είναι παρούσα στις πολιτικές διεργασίες Το θετικό κυβερνητικό έργο πρέπει να περνάει στο μαζικό κίνημα και οι μεταρρυθμίσεις να στηρίζονται από τους ανθρώπους και τη δράση τους. Αντιστρόφως το κυβερνητικό έργο- υπό τη δική μας επίδραση – πρέπει να λαμβάνει υπόψη μηνύματα από τις κοινωνικές διεργασίες, τη δοκιμασία πολιτικών και τα αιτήματα συλλογικοτήτων που υπερβαίνουν τον παραδοσιακό συντεχνιασμό.
Η πλειοψηφία των πολιτών μας θεωρεί κυβερνητικό εταίρο με πλήρεις υποχρεώσεις, έχει πολύ υψηλές προσδοκίες και συχνά δε λαμβάνει υπόψη ούτε αντικειμενικούς περιορισμούς ούτε υποκειμενικές δυσκολίες.
Μετά από τις εμπειρίες των πρώτων 3 μηνών της συγκυβέρνησης, γίνεται κατανοητό ότι για να ανταποκριθούμε επιτυχώς θα πρέπει να καθορίσουμε ένα συνεκτικό, ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό σχέδιο παρεμβάσεων.
 1. Θέματα σχετικά με τη συμμετοχή μας στην κυβέρνηση
Τα θέματα που πρέπει ταχύτατα να αντιμετωπίσουμε είναι:
 • Η παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου και η ενεργός παρουσία μας στα κεντρικά ζητήματα αλλά και σε κάθε τομέα της κυβερνητικής δράσης, με
 • Πληροφόρηση
 • Αναβάθμιση των διαδικασιών διαμόρφωσης πολιτικών προτάσεων
 • Ουσιαστική προετοιμασία και παρέμβαση στις νομοθετικές ρυθμίσεις
 • Παρακολούθηση και παρέμβαση στην υλοποίηση των αποφάσεων κυρίως για τα θέματα που θέτουμε σε προτεραιότητα
 • Η υποστήριξη των μελών και φίλων του κόμματος που έχουν στελεχώσει τον κρατικό μηχανισμό, ώστε να λειτουργήσουν υποδειγματικά, αποτελεσματικά και πρωτοπόρα στον τομέα τους
 • Η δημόσια ανάδειξη των θέσεων του κόμματος και την ανάπτυξη πολιτικών πρωτοβουλιών στα θέματα που θέτουμε ως προτεραιότητα.
 • Η παράθεση αυτών που καταφέρνουμε με τη συμμετοχή μας αλλά και των διαφορών που έχουμε σε πολιτικές που ασκούνται ή πρακτικές που εφαρμόζονται, έτσι ώστε η στήριξη στην κυβέρνηση να συνιστά ταυτόχρονα και έλεγχο της εξουσίας.
 1. Τομείς που πρέπει να θέσουμε σε προτεραιότητα είναι:
α) Ζητήματα σχετικά με την ελάφρυνση των βαρών.
 • Προώθηση διακανονισμών φορολογικών υποχρεώσεων και διευκολύνσεων στα δάνεια με διατήρηση της ρύθμισης για τους πλειστηριασμούς.
 • Αντιμετώπιση της ακρίβειας, και χτύπημα των καρτέλ.
 • Παρεμβάσεις υποστηρικτικές προς πολίτες που ζουν σε μεγάλη φτώχεια, στηριγμένη στα ελάχιστα του προϋπολογισμού και στην έκτακτη εισφορά των αυτών που έχουν οικονομική δυνατότητα.
 • Άμεσα μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας κυρίως μέσω της ταχύτατης απορρόφησης του ΕΣΠΑ και την προώθηση έργων που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.
 • Εργασιακά: Ανακοπή της επίθεσης της τρόικα, αναβάθμιση της επιθεώρησης εργασίας και των ελέγχων στους χώρους εργασίας, ενίσχυση με πολλούς τρόπους της συνηγορίας.
β) Βελτιώσεις σε παροχές, αποφυγή τομέων απειλούμενων με κατάρρευση.
 • Αλλαγές στο σύστημα υγείας, παιδείας, κοινωνικής πολιτικής και διατήρηση του επιπέδου των υπηρεσιών σε φάση περιορισμού των δαπανών. Ειδικά αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης αλλά και της προώθησης διαδικασιών εξυγίανσης στο τομέα της υγείας (ΕΟΠΥΥ, συνταγογράφηση, γενόσημα).
 • Ασφάλεια και μεταναστευτικό και θέματα ποιότητας ζωής (περιβάλλον, πολιτισμός).
γ) Έμπρακτη προώθηση των ισοδυνάμων στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής.
 • Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που έχει ήδη συντελεστεί, προχώρημα των ελέγχων παντού όπου έχει διαφύγει χρήμα αφορολόγητο όπως οι καταθέσεις και επενδύσεις σε άλλα κράτη. Στοχευμένες παρεμβάσεις σε τομείς όπως η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, του παραεμπορίου, των εικονικών συναλλαγών με εταιρείες άλλων χωρών που έχουν χαμηλό φορολογικό συντελεστή. Ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης (απλό, λειτουργικό, αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα) και της ανασυγκρότησης του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.
 • Επανεξέταση της σκοπιμότητας και του μεγέθους της δαπάνης (καθιέρωση προϋπολογισμού απόδοσης), έλεγχος όλων των δαπανών παντού.
γ) Διοικητική αναδιάρθρωση και εξυγίανση του πολιτικού συστήματος.
 • Αντιμετώπιση της διαφθοράς και εξυγίανση του πολιτικού συστήματος, με προώθηση του ελέγχου των προσώπων που άσκησαν διαχείριση δημόσιου χρήματος, ταχύτατη δικαστική προώθηση χωρίς βεβαίως παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με τη δημοσιότητα.
 • Διοικητική μεταρρύθμιση, εξυγίανση και εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης,
 • Δικαστική μεταρρύθμιση και μείωση του χρόνου απονομής δικαιοσύνης.
 • Βελτίωση και απογραφειοκρατικοποίηση της διαχείρισης του ΕΣΠΑ ώστε να υπάρξει αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
δ) Ρευστότητα και ενίσχυση ιδιωτικού τομέα.
 • Ενίσχυσης της ρευστότητας στην αγορά με διοχέτευση δανείων ιδιαίτερα μετά την ανακεφαλαιοποιηση των τραπεζών και την υποστήριξη του ταμείου εγγυοδοσίας για ΜμΕ.
 • Ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών με όρους δημοσίου συμφέροντος.
ε) Προώθηση νέου μοντέλου ανάπτυξης.
 • Προώθηση της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και των αποκρατικοποιήσεων με εξειδικευμένες προσεγγίσεις ανά τομέα που να διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και την αναπτυξιακή προοπτική.
 • Ενίσχυση της ανάπτυξης με βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, λήψη μέτρων στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, προώθηση της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων, υποστήριξη των προσαρμογών των επιχειρήσεων.
 • Προτάσεις για ένα νέο ρόλο της νεολαίας στην οικονομική και κοινωνική ζωή.
Τέλος το κόμμα μας πρέπει να αναπτύξει πρωτοβουλίες– στο μέτρο των δυνάμεων μας – και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τα θέματα που αντιμετωπίζει η χώρα.
 1. Το πολιτικό άνοιγμα του κόμματος
Μέσα σε δύσκολες συνθήκες είναι αναγκαίο το πολιτικό άνοιγμα του κόμματος σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. Κύριοι άξονες σε αυτή την κατεύθυνση είναι:
 • Διαρκή ενημέρωση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, των οργανώσεων και των μελών του κόμματος για όλα τα ζητήματα (αποστολή ανά 15νθήμερο ενημερωτικού σημειώματος αλλά και έκτακτα για όσα θέματα χρειάζεται).
 • Καθημερινή παρουσία με δελτία τύπου και οργανωμένη ροή πληροφόρησης προς τα ΜΜΕ
 • Έκδοση έντυπου υλικού και διερεύνηση της έκδοσης περιοδικού.
 • Εκδηλώσεις ανά νομό και στους μεγάλους Δήμους.
Είναι επείγουσα η ανάγκη να υπάρξει περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων με ανθρώπους που συνεργαστήκαμε την προεκλογική περίοδο και να ενταχθούν στο κόμμα νέα μέλη από τον ευρύτερο χώρο του πολιτών με τους οποίους επικοινωνήσαμε την προεκλογική περίοδο.
 1. Μέτρα για την οργάνωση της δουλειάς του κόμματος
Άμεσα θα πρέπει να προχωρήσουν τα εξής:
 • Σχεδιασμός για ουσιαστική ένταξη και συμμετοχή των μελών της Κ.Ε στη δουλειά του κόμματος.
 • Αναβάθμιση του πολιτικού σχεδιασμού και αναδιοργάνωση της επικοινωνίας.
 • Ενίσχυση της πολιτικής λειτουργίας των οργάνων. Τακτικές συνεδριάσεις της Κ.Ε . Συντονισμός Ε.Ε και Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Παρουσία της Εκτελεστικής Επιτροπής και των μελών της Κ.Ε στις οργανώσεις. Όπως έδειξαν οι περιφερειακές συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία βοηθά σημαντικά την πολιτική μας λειτουργία η συζήτηση με τα όργανα για τις πολιτικές εξελίξεις και την πολιτική του κόμματος.
 • Διασφάλιση της ροής πληροφόρησης για το κυβερνητικό έργο στη φάση της εξέλιξης του και έγκαιρη προετοιμασία των παρεμβάσεων μας. Στο πλαίσιο αυτό να επανεξετασθεί η συγκρότηση των τομέων του κόμματος και να καλυφθούν όλα τα πεδία δράσης είτε με νέους τομείς είτε με επιτροπές/ ομάδες εργασίας στο πλαίσιο των τομέων.
 • Αναδιοργάνωση των τομέων του κόμματος σε συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Ομάδα: Αποστολή επιστολής – καλέσματος και προσπάθεια για ένταξη μελών και φίλων του κόμματος από όλη την Ελλάδα. Συνεργασία με τους βουλευτές και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν. Συντονισμός όλου αυτού του δυναμικού για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων.
 • Δραστηριοποίηση όλων των κομματικών μελών και αξιοποίηση φίλων. Άμεσα πρέπει να γίνει συνεδρίαση των οργανώσεων με θέμα «πολιτική συζήτηση και προγραμματισμός δράσης.»
 • Εξέταση έως το Δεκέμβριο από όλες τις οργανώσεις του θέματος της παρέμβασης σας στην Αυτοδιοίκηση και άνοιγμα του ζητήματος των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επίσκεψη Κουβέλη στην Κρήτη