Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

η στραβός είναι ο γιαλός η στραβά αρμενίζουμε

#Ανδριόπουλος Χρήστος, μέλος της Δημοκρατικής Αριστεράς Ηρακλείου

Φίλες και Φίλοι η στραβός είναι ο γιαλός η στραβά αρμενίζουμε. Μια ολόκληρη κοινωνία μαραζώνει , όπως μαράζωνε εδώ και 2 χρόνια γιατί ήξερε ότι κάθε φορά που είναι να παρθεί μια δόση δίνετε γη και ύδωρ . Μαραζώνει γιατί πίστεψε  σε μια αναδιαπραγμάτευση, πίστεψε στα ισοδύναμα μέτρα που δεν θα του κόβουν το οξυγόνο για ζωή , το οξυγόνο για ελπίδα .

Αντί για  αυτό βλέπουν πάλι οριζόντιες περικοπές , βλέπουν πάλι το ζωνάρι να σφίγγει και να γίνετε θηλιά στο λαιμό  ,  για να πάρουμε την επόμενη δόση  , βλέπουν  να μειώνεται  το κοινωνικό κράτος γιατί η δαπάνη για το φάρμακο λεν είναι μεγάλη λες και καταπίνουν καραμέλες ο ελληνικός λαός τα φάρμακα ,  και στην πραγματικότητα να βλέπουν ένα αβέβαιο μέλλων  χωρίς σχεδιασμό και χωρίς στόχο. Το μεγαλύτερο βέβαια πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για ανάπτυξη , για τομές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται  αυτός ο τόπος , ούτε καν διαφένετε  προοπτική να αλλάξουμε τις κοινωνικές καρικατούρες που μας βασάνιζαν μέσα στο πολιτικό παιχνίδι του δικομματισμού.
Μέσα σε αυτή τη δίνη σύντροφοι της Δημοκρατικής Αριστεράς σας παραθέτω κάποια προγραμματικά αποσπάσματα από την προεκλογική μας περίοδο .
     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

α) Μέτρα βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου του λαού 

Άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, σπάσιμο των εναρμονισμένων πρακτικών, αντικατάσταση του 12μηνου πιστωτικού τιμολογίου των σούπερ μάρκετ στους προμηθευτές με 2μηνο,  μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, ενίσχυση καταναλωτικών συνεταιρισμών και της σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή,  άνοιγμα των επαγγελμάτων. 

Παρέμβαση στο Τραπεζικό σύστημα ώστε μέσω της ανακεφαλαιοποίησης να διασφαλιστεί η ουσιαστική ελάφρυνση των  βαρών των νοικοκυριών από τόκους – επιβαρύνσεις  στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων.

Ρύθμιση των  αλλεπάλληλων  φορολογικών επιβαρύνσεων των επομένων μηνών, ώστε να μην ξεπερνούν το 25% του οικογενειακού εισοδήματος».

β) Υποστήριξη των επιχειρήσεων στο κρίσιμο μεταβατικό διάστημα

Προώθηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών με ισχυρό ρόλο του κράτους  στις διοικήσεις,  ώστε να διασφαλιστεί η διοχέτευση στην πραγματική οικονομία τουλάχιστον του 25% των εγγυήσεων  - κεφαλαίων  που λαμβάνουν. Τριετή επιχειρηματικά σχέδια, με στόχο την επιστροφή στο Κράτος των κεφαλαίων της ανακεφαλαιοποίησης. Διεκδίκηση της ευρωπαϊκού πλαισίου  εγγύησης των καταθέσεων που θα μειώσει σημαντικά την πίεση που ασκεί στο Τραπεζικό σύστημα η μείωση των καταθέσεων.

Προώθηση του συμψηφισμού  υποχρεώσεων - απαιτήσεων μεταξύ κράτους και ιδιωτών συνυπολογίζοντας όλους τους  οργανισμούς του δημοσίου τομέα

γ) Αντιμετώπιση της ύφεσης, ενίσχυση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και προώθηση  μιας ανάπτυξης νέου τύπου.

Άμεση κατάρτιση πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος 30 δις το οποίο θα στηρίζεται στη δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε συνέργεια με μέρος των πόρων του ΕΣΠΑ και προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων  για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων, μεγάλης αλλά και μικρής κλίμακας. 

?Διεκδίκηση ενεργοποίησης  της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη χρηματοδότηση των έργων στην Ελλάδα με υπέρβαση των τυπικών τραπεζικών κριτηρίων. 

Άμεση αξιοποίηση πόρων ΕΣΠΑ. Αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης ώστε να απλουστευτούν οι διαδικασίες και αναδιοργάνωση  των  αρμόδιων υπηρεσιών.  

?Διαχείριση των πόρων με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Στόχευση σε έργα που δημιουργούν σταθερές θέσεις εργασίας και έχουν υψηλό εισοδηματικό πολλαπλασιαστή. Ενίσχυση περιφερειακής διάστασης της ανάπτυξης. Διάχυση των ωφελειών σε όλους.

Προώθηση της οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με  στήριξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων γραφειοκρατικών εμποδίων και πάταξη της διαφθοράς. Αναδιοργάνωση όλων των αρμόδιων δομών και υπηρεσιών του δημοσίου ώστε να  εκπληρώνουν αποτελεσματικά το ρυθμιστικό,  ελεγκτικό και ταυτόχρονα υποστηρικτικό ρόλο   προς την επιχειρηματικότητα. Υποστήριξη  των ΜμΕ μέσω του ΕΣΠΑ για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, διεθνή δικτύωση, σύνδεση  με την Έρευνα. Κίνητρα για επενδύσεις . Υποστήριξη της δημιουργίας νέων οικονομικών υποκειμένων (συνεταιρισμοί, αστικές εταιρείες, ΜΚΟ) ιδιαίτερα στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.

Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και υποστήριξη της ανάπτυξης στους τομείς του  τουρισμού, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πληροφορικής, εξαγωγών μεταποιητικού τομέα, αγροτικής παραγωγής.

δ) Οι πράσινες πολιτικές στον πυρήνα της ανάπτυξης νέου τύπου, 

Προώθηση αλλαγών προς την κατεύθυνση των οικονομιών «χαμηλού άνθρακα».

Ολοκλήρωση υποδομών για την διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων με  χρηματοδοτικά εργαλεία και  κίνητρα στις τοπικές κοινωνίες.

Συντονισμένη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος (προστατευόμενες περιοχές) σε συνδυασμό με τοπικά αναπτυξιακά μοντέλα.

Κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου εθνικού Χωροταξικού και επιμέρους Χωροταξικών με «ζωνοποίηση δραστηριοτήτων».

Έμφαση στη σχεδιασμένη  χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

ε) Νέος αναπτυξιακός ρόλος του κράτους και νέα σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Αναθεώρηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. Αξιοποίηση και όχι εκποίηση δημόσιας περιουσίας. Αναπτυξιακές συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα  σε κρίσιμους τομείς (π.χ. λιμάνια, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, ορυκτός  πλούτος). 

?Δημιουργία δημόσιας αναπτυξιακής τράπεζας.
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

α) Αποκατάσταση των κατώτατων μισθών και επαναρύθμιση των εργασιακών σχέσεων

Κατάργηση του Νόμου 4046/2012 και αποκατάσταση του ύψους των αμοιβών και  του δικαιικού συστήματος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Έλεγχος της νομιμότητας των συμβάσεων εργασίας και της καταβολής των δεδουλευμένων στους χώρους εργασίας.

Κατάργηση του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα. 

β) Δίκτυο κοινωνικής προστασίας

Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων που υλοποιούν το δίχτυ κοινωνικής προστασίας ανέργων και φτωχών.

Λήψη άμεσων μέτρων για τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης (σίτιση, στέγαση)

Καθιέρωση επιδόματος για τους φτωχούς, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.

Υποστήριξη των ανέργων με επιδόματα : Σταδιακή επαναφορά του επιδόματος ανεργίας στο προηγούμενο ύψος , επιμήκυνση του χρόνου επιδότησης κατά 50% του σημερινού,  αύξηση του αριθμού ανέργων που λαμβάνει επίδομα ανεργίας με μείωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων και καθιέρωση ενός ειδικού βοηθήματος ένταξης χωρίς προϋποθέσεις για όλους τους ανέργους συμπεριλαμβανομένων και των μικρομεσαίων που κλείνουν τις επιχειρήσεις τους και δεν έχουν εισοδήματα. Ανεύρεση νέων πόρων μέσα από μια μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, που θα μετακυλήσει σημερινές εισφορές υπέρ τρίτων, σε εισφορές υπέρ της ενίσχυσης των ανέργων. 

Ενεργητικές πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας και της ανεργίας. Αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ   χωρίς άλλη καθυστέρηση για την ανάπτυξη των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης όπως η κατάρτιση, η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η κοινωφελής εργασία. Δημιουργία  ενιαίου κέντρου στο πλαίσιο της  κυβερνητικής δομής  για το συντονισμό των δράσεων και λειτουργία ενός συμβούλιου κοινωνικής συνοχής με τη συμμετοχή εκπροσώπων των σημαντικότερων κοινωνικών φορέων.

γ) Κατοχύρωση του κοινωνικού  αγαθού της Υγείας

Κατοχύρωση του κοινωνικού αγαθού της Υγείας, με άμεση αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών προβλημάτων στα  Νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ.

Χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ  και εκπόνηση νέου σχεδίου που θα διασφαλίζει ότι δε θα στερούνται   οι ασφαλισμένοι βασικά φάρμακα. Συντονισμός όλων των φορέων που εμπλέκονται στο χώρο της υγείας, για την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων  με αίσθημα ευθύνης

δ) Διασφάλιση της λειτουργίας της παιδείας  και προώθηση αλλαγών 

Κατοχύρωση του κοινωνικού αγαθού  της Εκπαίδευσης με άμεση αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών προβλημάτων.

Προώθηση αλλαγών στο νόμο για τα ΑΕΙ στην κατεύθυνση που είχε καταθέσει και η ΠΟΣΔΕΠ. Διασφάλιση της  χρηματοδότησης των πανεπιστημίων με την έγκριση των προϋπολογισμών για να σταθεί δυνατή η λειτουργία των ιδρυμάτων που βρίσκεται υπό απειλή για το διάστημα μετά τον Αύγουστο και ανάληψη των  κατάλληλων νομοθετικών πρωτοβουλιών ώστε να υπάρχουν διοικήσεις από 1η Σεπτεμβρίου.

Δημιουργία ενός ενιαίου χώρου εκπαίδευσης και έρευνας, που θα διακρίνεται από την αυτοτέλεια και την πολυτυπία του και θα αλληλεπιδρά με τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό. 

Αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καθιέρωση μικτού συστήματος εισαγωγής στο οποίο δεν θα υπάρχουν εξετάσεις για τις σχολές χαμηλής ζήτησης ενώ για τις σχολές υψηλής ζήτησης θα διεξάγονται εξετάσεις με θεματολογία από μια εθνική βάση θεμάτων στη διαμόρφωση της οποίας θα έχουν συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια.

Αναδόμηση εκ βάθρων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

δ) Αναβάθμιση του πολιτισμού

Διαμόρφωση ενός διαφανούς πλαισίου κατανομής δημοσίων πόρων.

Εκσυγχρονισμός των θεσμών άσκησης πολιτιστικής πολιτικής με άξονα την ανταγωνιστικότητα αλλά και την υψηλή ποιότητα.

Προώθηση ενός μοντέλου που θα συνδυάζει την κρατική ενίσχυση με την ιδιωτική πρωτοβουλία και διατήρηση της «πολιτιστικής εξαίρεσης» με  παραμονή  ορισμένων τομέων αποκλειστικά στη σφαίρα των δημόσιων αγαθών.

Λήψη μέτρων  αποτελεσματικής φύλαξης των πολιτιστικών χώρων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ενίσχυση των δράσεων για τον «πολιτισμό της καθημερινότητας και της αλληλεγγύης», με σταθερό μέτωπο απέναντι στον εθνικισμό και το νέο-ρατσισμό.

Παρεμβάσεις στον πολιτιστικό τομέα σε τοπικό επίπεδο στην κατεύθυνση μιας κοινωνικής και αλληλέγγυας «οικονομίας του πολιτισμού». 

Προώθηση της ιδέας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Φόρουμ.

ε) Ενίσχυση του ρόλου της  νεολαίας

Έναρξη εθνικού διαλόγου για μια νέα διαγενεακή συμφωνία με αντικείμενο τη συμμετοχή των νέων στο δημόσιο βίο, τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και την ένταξη στην εργασιακή δραστηριότητα. 

Άμεσες βελτιώσεις σε θέματα που απασχολούν τη νεολαία με προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ανεργίας και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

AΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η πρόταση μας οικοδομείται στην απόρριψη κάθε μονομερούς ενέργειας καταγγελίας  του μνημονίου, είτε αυτή προέρχεται  από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό. Το ευρώ  είναι αμετάκλητο κεκτημένο. Είναι απαραίτητη μια συμφωνία και κοινή δήλωση ότι η διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης θα γίνει χωρίς εκατέρωθεν μονομερείς ενέργειες  και ότι εντάσσεται στο πλαίσιο του εξελισσόμενου διαλόγου για τον επαναπροσδιορισμό των ευρωπαϊκών πολιτικών αντιμετώπισης της κρίσης καθώς και την  περαιτέρω θεσμική αναβάθμιση της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Η νέα κυβέρνηση πρέπει να παγώσει τις διαδικασίες λήψης νέων  μέτρων και να εκκινήσει τη διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης με στόχο μια νέα συμφωνία που θα κάνει  βιώσιμη οικονομικά και κοινωνικά τη διαδικασία δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Η επαναδιαπραγμάτευση θα  πρέπει να επικεντρωθεί σε έξι  (6) ρυθμίσεις: 

Επιμήκυνση του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής. Πάγωμα  των περικοπών του Ιουνίου σε μισθούς και  συντάξεις. Αλλαγή των μέτρων εξοικονόμησης πόρων ύψους  14,5 δις για τη δημοσιονομική προσαρμογή 2012-2014 με απόδοση βαρύτητας στην καταπολέμηση της σπατάλης και της διαφθοράς  και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Βελτίωση των όρων εξυπηρέτησης του χρέους.

Κατάργηση του νόμου που μείωσε τους κατώτατους μισθούς  και επαναρύθμιση των εργασιακών σχέσεων – επαναφορά της μετενέργειας,  σε συνδυασμό με ένα διαφορετικό  πρόγραμμα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας

Αλλαγή της πρόβλεψης  για δέσμευση όλων των εσόδων στην εξυπηρέτηση του χρέους , ώστε να υπάρξουν δυνατότητες για κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές.

Αναθεώρηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, με στόχο την αξιοποίηση και όχι την εκποίηση του δημόσιου πλούτου , την αντικατάσταση της εισπρακτικής λογικής , τη σύνδεση της όλης διαδικασίας με την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου και τη δημιουργία μιας νέας λειτουργικής σχέσης κράτους και ιδιωτικού τομέα.

Ενίσχυση της ανάπτυξης με ωφέλεια για τους πολλούς, μέσα από ένα ειδικό πρόγραμμα ώστε να αντιμετωπιστεί η ύφεση και να δοθεί ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα προς όφελος της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας αλλά και των δημόσιων οικονομικών

Αναλυτικά για τις 2 πρώτες ρυθμίσεις: 

α) Χρονική επιμήκυνση έως και το 2017  για την επίτευξη του στόχου του  μηδενικού  ελλείμματος  και αλλαγή του περιεχομένου της δημοσιονομικής πολιτικής.  

Αλλαγή της δημοσιονομικής πολιτικής και επίτευξη του στόχου μηδενικού ελλείμματος με διαφορετικά μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος. Στο ενδιάμεσο διάστημα οι δημόσιες επενδύσεις εξαιρούνται από  τον ετήσιο υπολογισμό του πρωτογενούς ελλείμματος.

Περικοπές των δημοσίων δαπανών με στόχο μείωση 4 δις μέσω μείωσης των  στρατιωτικών δαπανών, του κόστους της νοσοκομειακής -  φαρμακευτικής δαπάνης, της καταπολέμηση της σπατάλης και της ανορθολογικής διαχείρισης πόρων.

Καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω των νέων συστημάτων ελέγχου των δημοσίων δαπανών και των διαγωνισμών, με στόχο μείωση κατά 2 δις του ποσού των δημόσιων προμηθειών.

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που υπολογίζεται στο 30%  με στόχο να συλληφθεί το 1/3 και να προστεθούν στα έσοδα 6 δις.  

Συγκεκριμένα συνοδευτικά νομοθετικά και οργανωσιακά μέτρα :  

i) Για τα έσοδα

?Ριζική προοδευτική φορολογική μεταρρύθμιση με λιγότερους φόρους για τους πολλούς, επιστροφές φόρου στους αδύναμους, περισσότερους φόρους από τους οικονομικά ισχυρούς και τους έως σήμερα  φοροδιαφεύγοντες. Διατήρηση των συντελεστών φορολόγησης επιχειρήσεων στα σημερινά επίπεδα. Ένταξη όλων των επαγγελματικών ομάδων που φοροδιαφεύγουν σε καθεστώς αντικειμενικών κριτηρίων.  Αύξηση του ετήσιου αφορολόγητου ποσού με παράλληλη αύξηση της φορολόγησης για υψηλά εισοδήματα. Επιβολή σταθερού τέλους ακίνητης περιουσίας συμβατού με τους  οικογενειακούς προϋπολογισμούς  και με  απαλλαγή  1ης κατοικία έως 120τμ. Φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας της εκκλησίας και των μοναστηριών. 

Πάταξη φοροκλοπής με ειδικά συστήματα παρακολούθησης της καταβολής του ΦΠΑ. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Καθολική εφαρμογή «πόθεν έσχες». Άμεση σύνταξη  περιουσιολόγιου. Άρση του τραπεζικού και εμπορικού απορρήτου και  συνδυαστική εξέταση  τεκμηρίων διαβίωσης με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Ηλεκτρονική διασύνδεση των εφοριών με όλους τους εμπλεκομένους φορείς. 

Νομοθετικές και διοικητικές αλλαγές ώστε μετά τον όποιο καταλογισμό να καθίσταται δυνατή η είσπραξη φόρων και προστίμων.

?Αναδιοργάνωση των φοροεισπρακτικών και ελεγκτικών μηχανισμών. Θέσπιση θέσης "Ειδικού Γραμματέα", με ευθύνη τη λειτουργία των φοροελεγκτικών υπηρεσιών.  Θεσμοθέτηση της πλήρους και καθολικής "ηλεκτρονικής εφορίας" και της  φοροκάρτας. Έμπρακτη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Εντοπισμός,  με την ευρωπαϊκή συνδρομή,  καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο  εξωτερικό  και αποτελούν προϊόντα φοροδιαφυγής και επιβολή της αναλογούσας φορολόγησης.

Μέτρα για την καταπολέμηση της  εισφοροδιαφυγής/εισφοροκλοπής.

ii) Για τις δαπάνες

Μείωση των δαπανών με την καταπολέμηση της σπατάλης και της διαφθοράς . Διασφάλιση της δημοσιονομικής διαφάνειας . Καθιέρωση του Προϋπολογισμού απόδοσης.  Ορισμός ετήσιου στόχου για μείωση των δαπανών κατά 7% για τα 3 επόμενα έτη. Εξέταση από μηδενική βάση της σκοπιμότητας και του μεγέθους κάθε δαπάνης του κρατικού προϋπολογισμού. 

?Δημιουργία Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών (ΕΣΔΗΠ) έως το τέλος του 2012 και νομοθετική υποχρέωση για  χρήση των μειοδοτικών διαγωνισμών πλην αιτιολογημένων εξαιρέσεων. 

Σταδιακή μείωση του αριθμού των δημόσιων υπαλλήλων, μέσα από το πάγωμα των προσλήψεων μέχρι το 2017,  με εξαιρέσεις μόνο για ειδικούς λόγους και  μετά από σύμφωνη γνώμη των 3/5 της Βουλής. 

Εξυγίανση όλων των επιχειρήσεων που είναι υπό δημόσιο έλεγχο (κατάργηση  προνομίων, έλεγχος προμηθειών, αποκατάσταση αξιοκρατίας και διαφάνειας).

Μείωση δαπανών μετακινήσεων και ενοικίων και λειτουργικών εξόδων.

Γενίκευση των ηλεκτρονικών ελέγχων και της ταυτοποίησης δικαιούχων συντάξεων και επιδομάτων ώστε να εξαλειφθεί ο παράνομος προσπορισμός  και υπεξαίρεση.

Καθιέρωση σε όλο το δημόσιο  συνετής  και βέλτιστης διαχείρισης των πόρων.

Αναστολή κάθε τρέχουσας παραγγελίας νέων οπλικών συστημάτων μέχρις ότου μπει η χώρα σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης.

β) Διεκδικήσεις για την  ελάφρυνση της δανειακής επιβάρυνσης 

?Βελτίωση των όρων εξυπηρέτησης των δανείων με  περίοδο χάριτος, χρονική επιμήκυνση  αποπληρωμής και  μείωση επιτοκίων. 

?Απευθείας δανειοδότηση του κράτους από την ΕΚΤ χωρίς ενδιάμεσο ρόλο των τραπεζών. 

?Συμμετοχή του επίσημου τομέα  (κράτη και ΕΚΤ) στην περικοπή του χρέους.
    
Μήπως λοιπόν σύντροφοι έχουμε παρεκκλίνει πολύ από το πρόγραμμα μας , μήπως πρέπει να ξαναβρούμε το αριστερό παρελθόν μας που την κοινωνία την θέλει όρθια..... πια κατάσταση προσπαθούμε να αναστρέψουμε και προς πια κατεύθυνση.......
    
Το στοίχημα των συνεργασιών χάνετε στην Ελλάδα και εμείς είμαστε το βαρίδι που τελικά το βουλιάζουμε  πιο πολύ .
   
Δεν είναι αργά να βάλουμε τοις κόκκινες γραμμές μας και να παλέψουμε για την Ελλάδα με την κοινωνία όρθια και κοιτάζοντας με περηφάνια το λαό στα μάτια για την νέα εποχή που θα μπορούσε να ανατείλει .  
                                                                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επίσκεψη Κουβέλη στην Κρήτη