Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

Το σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων

#Από τα Ρεθυμνιώτικα Νέα,  Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΥΝΟΛΑΚΗΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


• Αποκλείεται η μέθοδος της καύσης, δημιουργούνται μονάδες διαχείρισης στις Περιφερειακές Ενότητες

• Στόχος η χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ - Στα 130 εκ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός

• Προβλέπεται κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής και Επεξεργασίας στο ΧΥΤΑ Αμαρίου


Στην τελική ευθεία μπαίνει ένα από το πιο σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων. Η πρόταση για το Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων της Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ) παρουσιάστηκε χθες στην Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας, όπου διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων για τη μελέτη που έχει εκπονηθεί και η οποία πρόκειται να διεκδικήσει χρηματοδότηση από κονδύλια του ΕΣΠΑ.
Βάσει του σχεδίου αποκλείεται η μέθοδος της καύσης, όπως και η κατασκευή μιας κεντρικής μονάδας για όλη την Κρήτη, καθώς ο κάθε νομός θα αντιμετωπίσει το πρόβλημά του ξεχωριστά. Έτσι, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα δημιουργηθούν μονάδες διαχείρισης, οι οποίες θα χωροθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, προτείνεται η κατασκευή μονάδας Μηχανικής Διαλογής και Επεξεργασίας στο ΧΥΤΑ Αμαρίου που θα δέχεται περίπου:
- 7.300 τόνους προδιαλεγμένου οργανικού που θα οδηγείται προς κομποστοποίηση.
- 8.800 τόνους προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας που θα οδηγούνται προς μηχανική διαλογή.
- 35.600 τόνους σύμμεικτων ΑΣΑ που θα οδηγούνται προς μηχανική διαλογή και βιολογική επεξεργασία.

Σχετικά με την εναπομένουσα διάρκεια ζωής των υφιστάμενων ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης, στο σχέδιο αναφέρεται πως, με βάση τη σημερινή κατάσταση στο νομό Ρεθύμνου, ο ΧΥΤΑ Αμαρίου θα «αντέξει» ακόμα για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους.
Μετά την έγκριση του σχεδίου από την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, η πρόταση θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και στη συνέχεια θα κατατεθεί προς έγκριση στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Εφόσον το υπουργείο ανάψει το «πράσινο φως», κάτι που εκτιμάται ότι θα συμβεί, καθώς υπάρχει θετική άποψη για το σχέδιο, τότε θα γίνει προσπάθεια να εξασφαλιστούν ευρωπαϊκοί πόροι για να χρηματοδοτηθούν τα έργα και οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Κρήτη.
Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι στη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, θα έχει δοθεί οριστική λύση στο θέμα.
Επίσης, επεσήμανε ότι η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του προβλεπόμενου σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων έχει υπολογιστεί στα 130 εκατ. ευρώ και στόχος είναι να ολοκληρωθεί μέχρι το 2015.
Αναλυτικά
ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Το σχέδιο της Περιφέρειας για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Κρήτης

• Αποκλείεται η μέθοδος της καύσης - Μονάδες Διαχείρισης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα
• Στόχος η χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ - Στα 130 εκατ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός
• Προβλέπεται κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής και Επεξεργασίας στο Δήμο Αμαρίου

Ταύτιση απόψεων για τη διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού διαπιστώθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης, όπου παρουσιάστηκε η πρόταση για το Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων της Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ).
Εκπρόσωποι Δήμων, παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, κομμάτων, Δήμαρχοι, εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων, παραγωγικών τάξεων και οικολογικές οργανώσεις εκφράστηκαν θετικά για τη μελέτη αναθεώρησης-επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, που εκπόνησε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων.
Βάσει του σχεδίου αποκλείεται η μέθοδος της καύσης, όπως και η δημιουργία μιας κεντρικής μονάδας για όλη την Κρήτη, καθώς ο κάθε νομός θα αντιμετωπίσει το δικό του πρόβλημα. Έτσι, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα δημιουργούνται μονάδες διαχείρισης, οι οποίες χωροθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία. Για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, προτείνονται τα ακόλουθα:
Σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
- Κατασκευή μονάδας Μηχανικής Διαλογής και Επεξεργασίας. Η μονάδα θα επεξεργάζεται το σύνολο της ποσότητας των σύμμεικτων ΑΣΑ που παράγονται στην Π.Ε. Πιθανή χωροθέτηση της Μονάδας είναι η περιοχή που βρίσκεται ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ (Δήμος Αμαρίου).
Απόβλητα συσκευασιών
- Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ΔσΠ αποβλήτων συσκευασιών.
- Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών στην προτεινόμενη μονάδα Μηχανικής Διαλογής (όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του ΕΜΑΚ Χανίων).
Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί
- Εδραίωση ΔσΠ οργανικών αποβλήτων και υλικών (όπως το έντυπο χαρτί).
- Επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών στην προτεινόμενη μονάδα Επεξεργασίας.
ΣΜΑ (Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων)/ΣΜΑΥ
- Λειτουργία του ΣΜΑ/ΣΜΑΥ Δ. Ρεθύμνου.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Βιολογικής Επεξεργασίας Ρεθύμνου θα πρέπει να δέχεται περίπου:
- 7.300 t προδιαλεγμένου οργανικού που θα οδηγείται προς κομποστοποίηση.
- 8.800 t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας που θα οδηγούνται προς μηχανική διαλογή (ξεχωριστή γραμμή -ή ώρες λειτουργίας- από αυτή/ες των συμμείκτων).
- 35.600 t σύμμεικτων ΑΣΑ που θα οδηγούνται προς μηχανική διαλογή και βιολογική επεξεργασία.
Η διάρκεια ζωής του ΧΥΤΑ Αμαρίου και το μεταβατικό σενάριο διαχείρισης
Σχετικά με την εναπομένουσα διάρκειας ζωής των υφιστάμενων ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης, στο σχέδιο αναφέρεται πως, με βάση τη σημερινή κατάσταση στο νομό Ρεθύμνου, ο ΧΥΤΑ Αμαρίου θα «αντέξει» ακόμα για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους.
Το μεταβατικό σενάριο διαχείρισης, προβλέπεται να έχει ένα χρονικό διάστημα εφαρμογής μέχρι τέλος του 2015. Για το μεταβατικό στάδιο διαμορφώνονται εννέα διαχειριστικές ενότητες, που κατανέμονται ως εξής:
• Περιφερειακή Ενότητα Χανίων: Δύο Διαχειριστικές Ενότητες.
• Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου: Μία Διαχειριστική Ενότητα.
• Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου: Τέσσερις Διαχειριστικές Ενότητες.
• Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου: Δύο Διαχειριστικές Ενότητες.
Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου θα αποτελεί μια διαχειριστική ενότητα, την 3η Διαχειριστική Ενότητα του μεταβατικού σταδίου. Το σύνολο των δήμων, θα εξυπηρετηθεί από το ΧΥΤΑ Αμαρίου. Σήμερα, η λειτουργία πραγματοποιείται στο νέο κύτταρο που αποτελεί επέκταση του παλαιού.
Επίσης, επισημαίνεται ότι έχουν δρομολογηθεί οι επεκτάσεις των εξής ΧΥΤΑ/Υ: ΧΥΤΑ/Υ Ακρωτηρίου, ΧΥΤΑ/Υ Αμαρίου, ΧΥΤΑ/Υ Χερσονήσου, ΧΥΤΑ/Υ Σητείας, ΧΥΤΑ/Υ Πέρα Γαλήνων, ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου (για την μεταβατική περίοδο μόνο).
Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
Οι παραγόμενες ποσότητες Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης για τα έτη 2009, 2010 και 2011 ανέρχονται συνολικά σε 384.696 τόνους. Στο νομό Ρεθύμνου: ποσότητες ΑΣΑ 2009 (τόνοι) 51.715, Ποσότητες ΑΣΑ 2010 (τόνοι) 50.800, Ποσότητες ΑΣΑ (τόνοι) 2011 48.824.
Οι ποσότητες αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, καθώς σύμφωνα με την εκτίμηση διαχρονικής εξέλιξης της παραγωγής ΑΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης, το έτος 2020 θα ανέρχονται σε 422.615 τόνους.
Οι στόχοι του ΠΕΣΔΑΚ
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχέδιο, οι ποιοτικοί στόχοι για το ΠΕΣΔΑ Κρήτης είναι οι ακόλουθοι:

- Βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων στο σύνολο της Περιφέρειας.
- Πρόληψη ή μείωση της παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση), καθώς και μείωση της περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση).
- Επαναχρησιμοποίηση υλικών από τα απόβλητα.
- Αξιοποίηση των αποβλήτων (ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας).
- Εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».
- Εφαρμογή της αρχής της εγγύτητας.
- Χρησιμοποίηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την τεχνολογική εφαρμοσιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα.
- Προώθηση της οργάνωσης, με την ευθύνη του παραγωγού, ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης των άλλων ρευμάτων αποβλήτων, πλην των αστικών: μη επικίνδυνα βιομηχανικά, ελαστικά αυτοκινήτων, ΑΕΕΚ, ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ, ιλύες ΕΕΛ, επικίνδυνα αστικά στερεά απόβλητα, κ.λπ.
- Ουσιαστική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στους τομείς που παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον.
- Αποκατάσταση όλων των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων.
- Ασφαλής τελική διάθεση των αποβλήτων.
- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού έτσι ώστε να υπάρχει ενεργή συμμετοχή και ευθύνη των πολιτών στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
Η επίτευξη των στόχων που τίθενται αναφορικά με τη συλλογή και αξιοποίηση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) κυρίως εξαρτάται από το δίκτυο ΑΗΗΕ, που συνεχώς επεκτείνεται. Τα προηγούμενα χρόνια αυξήθηκαν σημαντικά τα σημεία συλλογής ΑΗΗΕ στην Κρήτη εξαιτίας των απευθείας συμφωνιών συνεργασίας της Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ με καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και super markets.
Ωστόσο, χρειάζεται να ισχυροποιηθεί η συνεργασία του συλλογικού συστήματος με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σήμερα μόνο 12 από τους 71 Δήμους και Κοινότητες της Κρήτης έχουν συνεργασία με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ.
Στόχος είναι η ενθάρρυνση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ όλων των ΟΤΑ και της Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ για την προώθηση της ανακύκλωσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Παράλληλα, θεωρείται σκόπιμο και ωφέλιμο να αυξηθεί ο αριθμός των σημείων συλλογής ΑΗΗΕ εντός των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Κρήτης, μιας και σήμερα ο σχετικός αριθμός είναι ιδιαίτερα περιορισμένος και περιορίζεται κυρίως σε συγκεκριμένα σχολεία εντός της Π.Ε. Ηρακλείου και της Π.Ε. Χανίων.
Η ανάγκη για τόνωση των σημείων συλλογής είναι περισσότερο εμφανής και έντονη στη Δυτική Κρήτη (Χανιά και Ρέθυμνο), μιας και τα αποτελέσματα από τη συλλογή ΑΗΗΕ στα Χανιά και στο Ρέθυμνο υστερούν σε σημαντικό βαθμό σε σύγκριση με την Π.Ε. Λασιθίου και κυρίως την Π.Ε. Ηρακλείου. Απαιτείται λοιπόν εντατικοποίηση των προσπαθειών έτσι, ώστε:
• Να αυξηθούν τα σημεία συλλογής σε καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Ρέθυμνο και στα Χανιά.
• Να ληφθεί μέριμνα, ώστε να περιοριστούν τυχόν εφαρμοζόμενες πρακτικές χρήσης των ΑΗΗΕ πέραν της οδού των εγκεκριμένου συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.
• Να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την αύξηση των ποσοτήτων ΑΗΗΕ που συλλέγονται από εμπόρους σκραπ με ιδιαίτερη έμφαση στην Π.Ε. Χανίων.
• Να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την αύξηση των ποσοτήτων ΑΗΗΕ βιομηχανικής προέλευσης που συλλέγονται με ιδιαίτερη έμφαση στην Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου.
Σ. Αρναουτάκης: «Το σχέδιο αποτελεί βιώσιμη λύση για την Κρήτη»
Μετά την έγκριση του σχεδίου από την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, η πρόταση θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και στη συνέχεια θα κατατεθεί προς έγκριση στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Εφόσον το υπουργείο ανάψει το «πράσινο φως», κάτι που εκτιμάται ότι θα συμβεί, καθώς υπάρχει θετική άποψη για το σχέδιο, τότε θα γίνει προσπάθεια να εξασφαλιστούν ευρωπαϊκοί πόροι για να χρηματοδοτηθούν τα έργα και οι παρεμβάσεις για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Κρήτη.
Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι στη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, θα έχει δοθεί οριστική λύση στο θέμα της διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων στο νησί.
Ο κ. Αρναουτάκης επεσήμανε ότι η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του προβλεπόμενου σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων, έχει υπολογιστεί στα 130 εκατ. Ευρώ, στόχος είναι η χρηματοδότηση να διασφαλιστεί από τα τομεακά προγράμματα των υπουργείων και να ολοκληρωθεί μέχρι το 2015. Στην επιτροπή διαβούλευσης του ΠΕΣΔΑΚ, συμμετείχαν οι αντιπεριφερειάρχες Κρήτης, οι δήμαρχοι των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων του νησιού, εκπρόσωποι παραγωγικών τάξεων, φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εκπρόσωποι κομμάτων, οι επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων, αλλά και πολίτες.
Ο περιφερειάρχης τόνισε ότι στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων έχει αποκλειστεί η μέθοδος της καύσης και ότι: «Το προτεινόμενο σχέδιο αποτελεί μια βιώσιμη λύση για την Κρήτη, την οποία όλοι μαζί θα πρέπει να δούμε με νηφαλιότητα και ηρεμία»
Ο κ. Αρναουτάκης προσέθεσε: «Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια πανελλαδικά που καταθέτουμε ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Το πρόβλημα των απορριμμάτων, μας ταλαιπωρεί εδώ και 20 χρόνια, και το μόνο που έχει γίνει μέχρι σήμερα είναι να μας επιβάλλονται πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω επίσης ότι είμαι πολύ αισιόδοξος ότι μέχρι το τέλος του 2015 θα έχουμε δώσει οριστική λύση και στο θέμα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων».
Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Νίκος Καλογερής επεσήμανε ότι η μελέτη που παρουσιάστηκε, συντάχθηκε από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας με τη συνδρομή των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Ο ίδιος ανέφερε: «Θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε, γιατί πρόκειται για ένα ρεαλιστικό σχεδιασμό που αντιμετωπίζει τα θέματα στις σωστές τους διαστάσεις, και είναι εφαρμόσιμος». Η εντεταλμένη σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης για θέματα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, Βιργινία Μανασάκη, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Πρόκειται για ένα σχεδιασμό που θα τελεσφορήσει, θα βρει γόνιμο έδαφος και θα αφορά ένα σχεδιασμό που θα υλοποιηθεί και δεν θα μείνει στα χαρτιά για άλλη μια φορά».
Τέλος, το στέλεχος του υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ), Ελένη Καργάκη είπε: «Ευελπιστούμε μέχρι το 2016 να έχουμε ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες μονάδες διαχείρισης, οπότε θα ξεκινήσει το τελικό στάδιο διαχείρισης των απορριμμάτων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επίσκεψη Κουβέλη στην Κρήτη