Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

Α.Ανηψητάκης: Συμφωνίες και Ερωτήματα για τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. Κρήτης


Του Αντώνη Ανηψητάκη

Η ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ απ’ την ίδρυσή της θεώρησε τα σκουπίδια ως ελπίδα για την Κρήτη, ως διπλή πρόκληση ΔΗΜιουργίας, έργου δηλαδή για το Δήμο, για το Λαό. Πρόκληση για την Αυτοδιοίκηση να σχεδιάσει σωστά, προτάσσοντας το οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος πέρα από τοπικισμούς και ιδιοτελή συμφέροντα, πρόκληση όμως και για την κοινωνία να συμμετάσχει στο παιχνίδι της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων. Σ’ αυτό το πατριωτικό παιχνίδι μπορούμε να συμβάλουμε όλοι, μεμονωμένοι πολίτες, συλλογικοί φορείς, επιχειρήσεις κάθε είδους, βοηθώντας την Κρήτη, βοηθώντας την οικονομία της, βοηθώντας εν τέλει και την τσέπη μας. Ο σχεδιασμός που τίθεται σε διαβούλευση είναι η απαραίτητη καλή βάση, την οποία θα επιδιώξουμε να στηρίξουμε και να βελτιώσουμε, όμως δεν αρκεί, γιατί υπάρχει ο δικαιολογημένος φόβος λόγω των αδυναμιών του πολιτικού και διοικητικού μας συστήματος να δούμε ένα ακόμα καλό νόμο, ένα ακόμα καλό σχέδιο να μην εφαρμόζεται.
 
Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλουμε προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης και την ομάδα εργασίας για την επικαιροποίηση του Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης σχετικά ερωτήματα.
“Με την ευκαιρία της σύγκλησης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, την Πέμπτη 2-8-12, που έχει ως μοναδικό θέμα την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, θέλουμε να χαιρετίσουμε τις θετικές εξελίξεις που αφορούν κυρίως:


• στην αποφυγή του εργοστασίου καύσης στην οποία συνέκλιναν με οικονομικά και περιβαλλοντικά επιχειρήματα πολλοί επιστημονικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί φορείς.
• στην πρόκριση μικρών αποκεντρωμένων μονάδων διαχείρισης με βάση την αρχή της εγγύτητας, αντί μιας κεντρικής μονάδας, γεγονός που θα βοηθήσει στη λύση του προβλήματος με τρόπο σχετικά ισόρροπο.
Παράλληλα προκειμένου να συμβάλλουμε με τεκμηριωμένες προτάσεις στη διαβούλευση που ξεκινά σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα παρακάτω σχετικά ερωτήματα:
Α. Οι νέες μικρότερες μονάδες αποκεντρωμένης διαχείρισης που προβλέπει ο ΠΕΣΔΑ Κρήτης,
 1. σε ποιες περιοχές χωροθετούνται;
 2. έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των αντίστοιχων Δήμων και των τοπικών
  κοινωνιών;
 3. στις μονάδες αυτές προβλέπεται ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι των Οδηγιών 31/1999 και 98/2008 της ΕΕ;
 4. πόσες θέσεις εργασίας προβλέπεται να δημιουργηθούν;
Β. Περιλαμβάνονται τελικά στον ΠΕ.Σ.Δ.Α. Κρήτης οι ειδικότερες προτάσεις που είχαν
υποβληθεί και αφορούν:
 1. Στη Διαλογή στην Πηγή των υλικών με 3 ή 4 κάδους, εκ των οποίων o ένας καφέ κάδος θα αφορά την διαλογή των οργανικών στην πηγή;
 2. Στην εφαρμογή εθελοντικών προγραμμάτων Οικιακής Κομποστοποίησης;
 3. Στη χωροθέτηση Πράσινων Σημείων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης (στο αντίστοιχο σχεδιασμό της Κύπρου προβλέπονται 67 τέτοια σημεία);
 4. Στη δημιουργία πρόσθετων μικρών μονάδων κομποστοποίησης οργανικών στα νότια της Κρήτης;
 5. Στην παροχή κινήτρων για τη εγκατάσταση Μηχανικών Κομποστοποιητών σε μεγάλους παραγωγούς οργανικών αποβλήτων της Κρήτης (ξενοδοχεία, στρατόπεδα, κατασκηνώσεις, νοσοκομεία, μεγάλους χώρους εστίασης, κ.ά);
 6. Στην παροχή κινήτρων για σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων εναλλακτικής διαχείρισης υλικών, προϊόντων ανακύκλωσης και πράσινων σημείων;
Γ. Περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό και η αντιμετώπιση της τοπικής ρύπανσης σε ορισμένες παραλίες της Κρήτης (π.χ. Παχειά Άμμος) από τη συγκέντρωση απορριμμάτων λόγω θαλάσσιων ρευμάτων;
Δ. Ήταν απογοητευτικό, την ώρα που προωθείτo αυτός ο σχεδιασμός να δυσφημείται η ανακύκλωση και να επιβαρύνεται το περιβάλλον εξ αιτίας της μη λειτουργίας του ΚΔΑΥ Ηρακλείου επί τρεις και πλέον μήνες. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε, ώστε να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, οι καλές συνθήκες εργασίας και ο έλεγχος για την ορθή λειτουργία του ΚΔΑΥ;
Ε. Ένα παράταιρο απομεινάρι απ' την παλιότερη ερωτοτροπία με την τεχνολογία της καύσης των απορριμμάτων αποτελεί η Μονάδα Βιοξήρανσης στο Ηράκλειο. Προβλέπεται η αναβάθμισή της με 5 εκ. € και λειτουργικό κόστος 2,65 εκ. € ετησίως που ανεβάζει πολύ το κόστος διαχείρισης. Εκτός αυτού, θα παράγει 45.000 τόνους SRF για το οποίο αναφέρεται ότι υπάρχει το ενδεχόμενο της διάθεσής του εκτός Κρήτης. Αν όμως αυτό δε συμβεί, το ακριβό προϊόν θα οδηγείται στην ταφή, όπως δυστυχώς συμβαίνει σήμερα. Έχουν εξεταστεί εναλλακτικές λύσεις όπως:
 1. Να μετατραπεί η Μονάδα Βιοξήρανσης σε Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης (EMAK) ή σε μονάδα κομποστοποίησης;
 2. Εάν δεν μπορεί να γίνει αυτή η μετατροπή έχει διερευνηθεί η επιτόπου μερική επεξεργασία του SRF με χρήση ειδικών κόσκινων, ώστε να ανακτάται σημαντική ποσότητα οργανικών από το SRF και να οδηγείται για κομποστοποίηση σε άλλες σχετικές μονάδες και έτσι να μειωθεί η παραγωγή SRF και η εξάρτηση από τον τελικό αποδέκτη;
Στ. Επειδή στην Ελλάδα είναι σύνηθες ακόμα και οι καλύτεροι σχεδιασμοί να αποτυγχάνουν εξ αιτίας των αδυναμιών της Διοίκησης, αλλά και της έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς σε τι ενέργειες θα προβείτε προκειμένου εφαρμοστεί ο συζητούμενος σχεδιασμός και να εμπνευστούν οι πολίτες να συμβάλλουν; “

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επίσκεψη Κουβέλη στην Κρήτη