Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Ο νέος Δήμος Χανίων και η παλιά πόλη

@Αθανασάκης Αντώνης,εκπαιδευτικός στα "Χανιώτικα Νέα"
Τις τελευταίες ημέρες μέσω του Τύπου πραγματοποιείται ένας ιδιότυπος διάλογος για διάφορα θέματα που αφορούν την παλιά πόλη.
Η παλιά πόλη σίγουρα μας αφορά όλους καθώς η προστασία και η ανάδειξή της σχετίζεται με την ίδια μας την ταυτότητα ως Χανιώτες και ως άνθρωποι αλλά παράλληλα αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους πόρους του τόπου μας με αποτέλεσμα να προσελκύει πολλά και ποικίλα συμφέροντα. Ο απαραίτητος, όμως, ανοιχτός δημόσιος διάλογος για να είναι δημιουργικός δεν θα πρέπει να εξαντλείται περιστασιακά στις στήλες των εφημερίδων.
Η νέα Δημοτική Αρχή, αν θέλει πραγματικά να υπερασπιστεί τη μοναδική πολιτιστική μας κληρονομιά, οφείλει να έχει όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο αλλά κυρίως την τόλμη και την αποφασιστικότητα για να εφαρμόσει τα αυτονόητα για όλα πλέον τα ιστορικά κέντρα των ευρωπαϊκών πόλεων.
Καμιά, όμως, εξουσία δεν μπορεί να επιβάλλει τις απαιτούμενες λύσεις, αν πρώτα δεν διαθέτει την κοινωνική συναίνεση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, προκειμένου η τοπική κοινωνία να στηρίξει κάθε προσπάθεια αναβάθμισης της παλιάς πόλης.
Έτσι, ως πρώτο βήμα, θα πρέπει να αναπτυχθούν συμμετοχικές διαδικασίες, στις οποίες να εμπλέκονται και να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως ο Δήμος Χανίων, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ., οι θεσμικοί φορείς (ΤΕΕ - ΤΔΚ, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνείο Κρήτης – Αρχιτεκτονική Σχολή, ΚΑΜ), οι κοινωνικοί φορείς: (ΙΛΑΕΚ, Σύλλογος Κατοίκων Παλιάς Πόλης, Σύλλογος Καταστηματαρχών) και οι κινήσεις πολιτών. Όλοι θα πρέπει να κληθούν για να καταθέσουν τις απόψεις τους αλλά και για να συμβάλλουν στον από κοινού λεπτομερή καθορισμό των στόχων παρέμβασης και των μέσων για την επίτευξή τους.
Απαραίτητη, βέβαια, προϋπόθεση και αδιαπραγμάτευτη θέση για την κατεύθυνση αντιμετώπισης των προβλημάτων της παλιάς πόλης θα πρέπει να αποτελεί το πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης για την παλιά πόλη των Χανίων. Θυμίζω εδώ ότι βασικός σκοπός του ολοκληρωμένου προγράμματος για την αντιμετώπιση των θεμάτων, που σχετίζονται με την παλιά πόλη, είναι η «διάσωση όλων των ιστορικών περιόδων της παλιάς πόλης, η ανάδειξη και η προβολή του πολιτιστικού της χαρακτήρα, με την παράλληλη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της και την ορθή ανάπτυξη των κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων της».
Παράλληλα, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί με τα σύγχρονα δεδομένα η μελέτη Καλλιγά - Ρωμανού καθώς επίσης και να προχωρήσει άμεσα ο νέος γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός, ο οποίος μπορεί να δώσει μόνιμες λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που αφορούν τη σύνδεση της παλιάς με τη νέα πόλη.
Μόνο μέσα από έναν τέτοιο ανοιχτό δημόσιο διάλογο και με τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία, θα μπορέσουμε να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με την παλιά πόλη και να αποκτήσουμε την απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για να συνεργαστούμε για την προστασία και την ανάδειξή της αλλά και να συγκρουστούμε, αν χρειαστεί, με τις αντιλήψεις και λογικές του άμεσου προσωπικού συμφέροντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επίσκεψη Κουβέλη στην Κρήτη