Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Ο ΦοΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας και η διαχείριση των απορριμμάτων της Κρήτης

Ομάδα της ανεξάρτητης Περιφερειακής κίνησης πολιτών «ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ, περιβάλλον – άνθρωπος», με επικεφαλής τον Αντώνη Ανηψητάκη, επισκέφτηκε χθες τα γραφεία και τις εγκαταστάσεις του ΦοΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε.ΟΤΑ. Τον υποψήφιο περιφερειάρχη συνόδευαν ο υπ. Αντιπεριφερειάρχης κ. Αριστείδης Παπαδάκης και οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Αναστασιάδης Παναγιώτης, Τσαντηράκης Μανόλης και Χρυσουλάκη Αγγέλα.
Ο ΦοΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας είναι ο μοναδικός αδειοδοτημένος χώρος υγειονομικής ταφής στην Κρήτη, ο οποίος έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων που προσβλέπει στην πρόληψη,  στην ανακύκλωση και στην εκτροπή του οργανικού κλάσματος από την υγειονομική ταφή στην κομποστοποίηση, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν ο Πρόεδρος Γιάννης Μουντράκης και ο Διευθυντής Γιώργος Παπαδάκης.
Το έργο που υλοποιείται εξυπηρετεί σε περίοδο αιχμής 150.000 κατοίκους. Ο Φορέας έχει αναλάβει το έργο της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων για τους Δήμους Μαλίων και Γουβών και σύντομα και για τον Δήμο Καστελλίου. Βρίσκεται στην τελική φάση για την εγκατάσταση μονάδας ανακύκλωσης υλικών κατεδαφίσεων, καθώς επίσης των κλαδεμάτων και των ογκωδών απορριμμάτων. Ο ΧΥΤΑ (χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων), με τη συμμετοχή των πολιτών στη διαλογή και την εμπλοκή των συμβαλλομένων Δήμων μπορεί σύντομα να μετατραπεί σε ΧΥΤΥ (χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων) με την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση, τη διαχείριση των ειδικών και επικινδύνων απορριμμάτων και τη διαχείριση του υπολοίπου 10-15% με υγειονομική ταφή.
Με την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων που προγραμματίζει ο ΦοΔΣΑ θα αποτελεί ένα καλό παράδειγμα διαχείρισης των στερών αποβλήτων και της λυματολάσπης των βιολογικών καθαρισμών που εξασφαλίζει τις περισσότερες θέσεις εργασίας,  το μικρότερο οικονομικό κόστος και τη μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Αντίθετα η επιλογή της κεντρικής μονάδας και της καύσης των απορριμμάτων που προωθείται από ορισμένους κύκλους έχει το υψηλότερο κόστος, τις λιγότερες θέσεις εργασίας και μεγάλες περιβαλλοντικές επισφάλειες.
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης από τη ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ
Η κίνηση «ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ, περιβάλλον – άνθρωπος» έχει παρουσιάσει ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Απορριμμάτων της Κρήτης συνολικού κόστους περίπου 58,5 εκ. ευρώ σε βάθος πενταετίας, με 31 νέες μονάδες διαχείρισης που μπορούν να χωροθετηθούν με συναίνεση των τοπικών κοινωνιών καθώς είναι χαμηλής όχλησης και αφορούν στην περιοχή τους. Το Σχέδιο προβλέπει τουλάχιστον 374 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας και μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ και το δημόσιο κατά 67%, από τους ΟΤΑ κατά 4% και από τα εθνικά συστήματα ιδιωτικών φορέων κατά 29%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επίσκεψη Κουβέλη στην Κρήτη