Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ, Περιβάλλον και άνθρωπος

Την Κυριακή 8 Αυγούστου ιδρύθηκε στο Ηράκλειο η ανεξάρτητη κίνηση πολιτών ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ, περιβάλλον άνθρωπος.Ήταν το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που είχε αρχίσει αρκετό καιρό τώρα, είχε γνωρίσει δυσκολίες που έχουν περιγραφεί σε προηγούμενη ανάρτηση, και είχε αίσιο ξεκίνημα την Κυριακή στη συνάντηση στο δημοτικό ΝΕΤ cafe στην πόλη του Ηρακλείου.
Στοιχεία που δείχνουν ότι η κίνηση έχει μεγάλες δυνατότητες  είναι:
1.Η ομόφωνη απόφαση ότι τα μέλη της θα δρούν ανεξάρτητα από κομματικές στοχεύσεις
2.Η κίνηση βασικό στόχο έχει την προβολή αυτοδιοικητικού οράματος για την Περιφέρεια Κρήτης και όχι τοποθετήσεις υπέρ ή κατά του μνημονίου
3.Η μαζική υποστήριξη της κίνησης από όλη την Κρήτη, από πολίτες που συμμετέχουν τοπικά σε πολιτιστικές, οικολογικές και αναπτυξιακές δράσεις


Ας διαβάσουμε τα πρακτικά της Συνεδρίασης της  Κυριακής  8/8/2010 για την ίδρυση της Περιφερειακής Παράταξης ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ, περιβάλλον και άνθρωπος

Ημερήσια διάταξη
    * Έγκριση ιδρυτικής διακήρυξης
    * Συζήτηση για το όνομα-έγκριση ονόματος της παράταξης
    * Συζήτηση για τον τρόπο επιλογής του επικεφαλής της παράταξης
    * Συζήτηση πάνω στο σχέδιο κανονισμού λειτουργίας της παράταξης
    * Εκλογή 8μελούς προσωρινής συντονιστικής επιτροπής
    * Σύσταση ομάδων εργασίας
    * Υπογραφή διακήρυξης από όλους, συλλογή στοιχείων επικοινωνίας

Συντονιστής  α):  Γ. Ευλογημένος
Συντονιστής  β):  Γ  Βλοντάκης

Πρακτικογράφος:  Μ. Κουβίδη.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με καλωσόρισμα, έγκριση της ημερήσιας διάταξης  και διάβασμα του σχεδίου διακήρυξης της περιφερειακής κίνησης πολιτών για να γίνουν παρατηρήσεις από τους παρευρισκόμενους.  Ήταν παρόντα περίπου 35 άτομα από όλη την Κρήτη.

1. Έγκριση διακήρυξης.

Μετά τη μελέτη της διακήρυξης (που είχαν συντάξει οι Χ. Κατερινόπουλος, Α. Ανηψητάκης, Α. Παπαδάκης) άνοιξε κατάλογος ομιλητών. Μίλησαν αρκετά άτομα. Όσον αφορά τη νέα παράταξη τονίστηκε κυρίως η σημασία της ισοτιμίας όλων των συμμετεχόντων, άσχετα από την κομματική ή μη  προέλευση του καθενός. Για όλους όσους συμμετέχουν  θα έχει προτεραιότητα  η παράταξη και όχι το ένα ή το άλλο κόμμα. Επίσης τονίστηκε η ανάγκη να απευθυνθεί  η παράταξη σε όλους τους  κρητικούς, ανεξάρτητα από ιδεολογικές/κομματικές προτιμήσεις.  Ειπώθηκε από αρκετούς πως  μας στηρίζουν αρκετά άτομα που δεν είναι παρόντα (λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων).

Για το κείμενο όλοι οι ομιλητές δήλωσαν πως  είναι καλό και πως πρέπει να συμφωνήσουμε και να υπογράψουμε αυτό το κείμενο, να βγει στα Μ.Μ.Ε. με όσες περισσότερες υπογραφές γίνεται. Ελάχιστες τροπολογίες/διορθώσεις προτάθηκαν  από λίγους ομιλητές, κυρίως φραστικές αλλαγές, οι οποίες ομόφωνα συμφωνήθηκε πως θα γίνουν άμεσα σε συνεργασία με τους συντάκτες του κειμένου και το τελικό κείμενο με τις υπογραφές θα φύγει για τα ΜΜΕ.

Δεν υπήρξαν διαφωνίες επί της ουσίας . Οι περισσότεροι ομιλητές επικεντρώθηκαν στο να μην αργοπορούμε περισσότερο να καταλήξουμε σήμερα και να δημοσιοποιήσουμε τα ονόματα.

Το πρώτο μέρος της ημερήσιας διάταξης έκλεισε με ομόφωνη αποδοχή του κειμένου.

2. Όνομα της περιφερειακής κίνησης.       

Μετά από κατάθεση διαφόρων προτάσεων σχεδόν ομόφωνα καταλήξαμε στο όνομα  «Μια Κρήτη. Περιβάλλον –Άνθρωπος».

3. Συζήτηση για τον τρόπο επιλογής του επικεφαλής.

Κατατέθηκαν τα παρακάτω κριτήρια.

·  γνώση της τοπικής αυτοδιοίκησης και εμπειρία και γνώσεις στο αντικείμενο( είτε λόγω επιστημονικής κατάρτισης, είτε λόγω συμμετοχής του στην Τ.Α)
·   Να έχει την ικανότητα να εκφράζει  πολιτικό λόγο στις  αντιπαραθέσεις με τους  άλλους υποψηφίους
·   να ενώνει την κίνηση,
·   να έχει κοινωνική αποδοχή,
·    να μην υπάρχει αιτιολογημένη αντίρρηση ( βέτο) από κάποιον ή από ομάδα ατόμων.
·    να έχει  ήθος
·    να είναι κριτήριο επίσης  η εθελοντική προσφορά του.

Συμφωνήθηκε να αυτοπροταθούν άμεσα πρόσωπα ή να υποδειχθούν  υποψηφιότητες ατόμων όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικών και κοινωνικά αναγνωρισμένων.

Να υπάρξει η εναλλαγή στους συμβούλους και στον επικεφαλής και να τίθεται σε διαδικασία διαβούλευσης αυτό το  κριτήριο της εναλλαγής .

Στη διάρκεια της συζήτησης  προτάθηκε ο Αντώνης Ανιψητάκης ως επικεφαλής της κίνησης και ο ίδιος αποδέχτηκε την υποψηφιότητα. Συμφωνήθηκε ως την Παρασκευή 13/8 να δοθεί χρόνος για την κατάθεση και άλλων πιθανών υποψηφιοτήτων.  Θα έχουν το δικαίωμα  οι υπογράφοντες την διακήρυξη  επώνυμα να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους  με μήνυμά τους στην ηλεκτρονική λίστα επικοινωνίας ή επικοινωνώντας με ένα από τα μέλη της προσωρινής συντονιστικής επιτροπής.

Ορίστηκε  ημερομηνία για την επόμενη παγκρήτια συνέλευση  η Κυριακή  22/8 /2010 όπου θα παρθεί και η τελική απόφαση (από τους συμμετέχοντες) για τον /την επικεφαλής   και θα εγκριθεί ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.

Ζητήθηκε  από κάποιους συμμετέχοντες που υπογράφουν τη διακήρυξη να έχουν το δικαίωμα να στείλουν την ψήφο τους για τον επικεφαλής με γράμμα, επειδή δεν μπορούν να παρευρίσκονται στις 22/8. Έγινε αποδεκτό ομόφωνα.

 4.Κανονισμός λειτουργίας.

Δεν συζητήθηκε ο αναλυτικός κανονισμός λειτουργίας που είχε διατυπώσει ο Γ. Τσέκος και είχαν προταθεί σε αυτόν τροποποιήσεις από άλλα μέλη, γιατί δεν υπήρχε χρόνος, ούτε αρκετά αντίτυπα για μελέτη. Έτσι αποφασίστηκε άμεσα να υιοθετηθούν οι βασικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω, ενώ ο κανονισμός λειτουργίας θα δουλευτεί περισσότερο για να ψηφιστεί στις 22/8.

Έτσι συμφωνήθηκαν ως βασικές αρχές λειτουργίας:

·  Η εναλλαγή.
·  Γενική επιδίωξη είναι οι αποφάσεις να λαμβάνονται με ομοφωνία και κοινή συναίνεση
·  Σε επίκαιρα ζητήματα όπου είναι πιθανό να υπάρξει πλειοψηφία και μειοψηφία, θα ισχύσει η πλειοψηφούσα άποψη με τον όρο ότι οι μειοψηφούντες δεν βάζουν θέμα βέτο για τα θέματα αυτά. Αλλιώς δεν υπάρχει απόφαση.
·  Κυρίαρχο σώμα είναι η Περιφερειακή Συνέλευση και δευτερευόντως οι νομαρχιακές συνελεύσεις. Μεταξύ αυτών κυρίαρχο σώμα είναι η εκλεγμένη εκλογική επιτροπή (Συντονιστική Επιτροπή μετά τις εκλογές) , στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουν όσο το δυνατόν διαφορετικές φωνές, άτομα που έχουν διάθεση και χρόνο για δουλειά, να έχουν την ικανότητα να συνθέσουν απόψεις και να ενώσουν.
·  Όλες οι συνεδριάσεις θα είναι ανοιχτές και θα υπάρχει ανακοίνωση τύπου για το περιεχόμενο της συνεδρίασης, τον τόπο και τον χρόνο.

Συμφωνήθηκε να  υπάρξει διαδικτυακή ομάδα διαβούλευσης που θα επεξεργαστεί   τον κανονισμό λειτουργίας  ως τις 22/8 .

5. Εκλογή Συντονιστικής Επιτροπής

Αποφασίστηκε να συγκροτηθεί  συντονιστική επιτροπή που να περιλαμβάνει άτομα από όλους τους νομούς. Δήλωσαν διαθεσιμότητα οι:

Γ. Τσέκος, Γ. Ευλογημένος, Γ. Βλοντάκης     από Ν. Χανίων
Κ. Σφακιανάκης, Κ. Βερβερίδης       από Ν. Ρεθύμνου
Ν. Γαγγιολάκης, Λ. Δρανδάκης   από Ν. Ηρακλείου
Α. Ανηψητάκης, Π. Δασκαλάκης   από Ν. Λασηθίου

Η Σ.Ε. παραμένει ανοιχτή-μπορούν να μπουν και άλλα μέλη.

6. Λόγω έλλειψης χρόνου η συγκρότηση θεματικών επιτροπών για το πρόγραμμα αναβλήθηκε.

7. Έγινε η υπογραφή της διακήρυξης από τους παρευρισκόμενους, δόθηκαν στοιχεία επικοινωνίας και τονίστηκαν τα παρακάτω:

«Η παράταξή μας ως αυτοδιοικητική παράταξη ισότιμων πολιτών είναι ανεξάρτητη από κόμματα, δεν έχει προνομιακή σχέση με κανένα κόμμα. Τα μέλη της που είναι μέλη κομμάτων αυτοδεσμεύονται να μη προσπαθούν να επιβάλλουν κομματικές αποφάσεις στην παράταξη. Φιλοδοξεί να προκαλέσει τα κόμματα να αποκτήσουν αυτοδιοικητικό λόγο.

Τυχόν υποστήριξή της από κόμματα δεν αναιρεί την ανεξαρτησία της.
Μετά από αυτό οι συντονιστές κήρυξαν τη λήξη της συνεδρίασης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επίσκεψη Κουβέλη στην Κρήτη